Editec_servicios_editoriales_libros_ilustrados_mi_primer_gran_libro_dinosaurios_

Client: RBA Libros/National Geographic


Any: 2014


Volums: 1

  • Traducció
  • Edició
  • Maquetació
  • Coordinació
  • Tancament i preimpressió