Editec_Servicios_Editoriales_Fasciculos_Hello_Kitty

Client: RBA Col·leccionables


Any: 2012


Fascicles: 65

  • Pla de l’obra
  • Il·lustració i fotografia
  • Redacció de textos i activitats
  • Edició
  • Maquetació
  • Coordinació
  • Tancament i preimpressió